Kara Ay Nedir? Lilith'in Gizemlerini Keşfedin!

tarihinde

Kara Ay'ı gökyüzünde aramanın anlamı yok! Gerçek anlamda var olmayan Kara Ay, Ay'ın Dünya etrafındaki yörüngesindeki duraklarından birine karşılık gelir. Peki Kara Ay, burcunuz üzerinde ne gibi etkilere sahiptir? Uzman astrologlarımız bu gizemli Ay'ın tüm yönlerini sizler için derledi.

Kara Ay Nedir? Lilith'in Gizemlerini Keşfedin!

        Özet: 


Ay'ın yörüngesi tam anlamıyla yuvarlak değildir, aksine elips biçimindedir. Dolayısıyla bu yörüngenin iki merkezi vardır. (Çemberde ise bu merkez bir tanedir.) Birinci merkezde Dünya yer alırken ikinci merkezde kurgusal olarak "Kara Ay" ismini taktığımız nokta bulunur. Kısacası bu kavram bir boşluğu doldurur ve Ayın Dünya'dan en uzakta bulunduğu noktaya karşılık gelir.

Astrolojide Kara Ay: Lilith

Kara Ay'ın sembolü Ay'ın hilal evresi (ruhun sembolü) me) ve bir haçtan (maddenin sembolü) meydana gelir. 

➡ Kara Ay, Lilith olarak da anılır. Lilith'in Adem'in Havva'dan önceki ilk eşi olduğu rivayet edilir. Baştan çıkarıcı bir kadın olduğu, çocuğunu öldürdüğü ve Şeytan'la beraber olduğu söylenir. Doymak bilmez bir arzuya sahip baştan çıkarıcı bir şeytan olarak anılan Lilith ayrıca erkeğe boyun eğmeyen özgür kadını sembolize eder. (Lilith, Havva gibi Adem'in kaburgasından yaratılmamıştır.  

Kara Ay'ın Anlamı: Zaaflarımız ortaya çıkıyor!

Astrolojide Kara Ay, zayıf noktalarımıza, eksikliklerimize, çelişkilerimize, bunları telafi etme biçimlerimize ve korkularımıza karşılık gelir.  Kara Ay'ın astrolojideki anlamı insanı asla kaderine mahkum etmez! Aksine o kendimizi tanımamız için bir araçtır. Kişisel gelişimimiz ve mutluluğumuz konusunda bize yardımcı olur. 

Kara Ay burçlara ve astrolojik evlere göre yorumlanır. İdeal yorum Kara Ay'ın bulunduğu burca ve doğum haritanızda konumlandığı astrolojik eve bakarak yapılır. 


Örnek: Aslan burcunda ve doğum haritanızdaki 9. evde bulunan Kara Ay. Dolayısıyla önce Aslan burcuna sonra da 9. eve göz atmalısınız.

Lune noire


Bazı işaretler tam karşınızda duruyor... Ve bundan çok fazlasına da sahipsiniz! Falcılarımızla geleceğinizi yorumlamayı öğreninKara Ayın burçlardaki anlamı


Koç burcunda Kara Ay

Kara Ay Koç burcundayken, kendimizi ortaya koymak isteriz ama rekabet hoşumuza gitmez ya da rekabete girmeye cesaret edemeyiz. Buradaki risk bir süre kendimizi tutup sonra kendimizi şiddet dolu bir biçimde ifade etmekten köken alır. Sonrasındaysa fevri tavırlarımız yüzünden suçluluk duyarız.

Boğa burcunda Kara Ay

Ya sahip olduğumuz şeylere aşırı bağlanırız, ya da maddi dünyayı tam anlamıyla reddederiz. Hayatımız boyunca bir uçtan öteki uca geçmek de mümkündür. 

İkizler burcunda Kara Ay

Bu kombinasyon zihinsel anlamda ya da kendini ifade etme konusunda sorunlara sebep olabilir. Kara Ay, İkizler burcunun "çifte" yönünü daha da vurgular. Çift kişilikli ya da ikiyüzlü olduğumuzu hissedebiliriz. Ayrıca yoğun zihinsel aktivite yüzünden tükenmişlik sendromundan da daha çok etkilenebiliriz.  

Yengeç burcunda Kara Ay

Anne olmak, baba olmak konusunda ya da bizzat kendi annemizle sorunlar yaşayabiliriz. Annemiz bize yeterince güven vermez ya da bizim için br tehdit oluşturur. Çocukken aşırı derecede hassas olduğumuz için kişiliğimizi inşa etmekte güçlük çekeriz. 

Aslan burcunda Kara Ay

Bu kombinasyon söz konusuysa aşırı kibirli ve alıngan bir kişilikle karşı karşıya kalırız. Kişi sürekli güce ihtiyaç duysa da bundan devamlı olarak şüphelenir. Genelde, Aslan burcundaki Kara Ay'ın etkisiyle özgün olduğumuzu hissederiz. Böyle bir durumda ya kendimizi sınırlarınız ya da megalomaninin pençesine düşeriz.  

Başak burcunda Kara Ay

Başkaları tarafından kabul görmek ve onlara boyun eğme isteği söz konusudur. Kara Ay'ı Başak burcunda olan kişi ya aşırı derecede düzenli ve yöntemli çalışır, ya da tam anlamıyla savsak bir şekilde ilerler. Aynı şekilde ya aşırı titizdir, ya da aşırı düzensiz. 

Terazi burcunda Kara Ay

İnsanlar uyum içinde olma isteği oldukça güçlü olsa da bu kombinasyon söz konusu olduğunda sorunlu, asi ve karmaşık insanların çekimine kapılabiliriz. Bu kombinasyonda adalet duygusu kadar başkaları tarafından yargılanma korkusu da oldukça belirgindir.

Akrep burcunda Kara Ay

Kara Ay Akrep burcundaysa ölüm takıntısı ve kendine zarar verme eğilimi oldukça yaygındır. Kişi var olduğunu hissetmek için güçlü duyumlar peşinde koşar ve tehlikeye atılmaktan kaçınmaz  

Yay burcunda Kara Ay

Bu kombinasyon kişinin ya yurtdışına gitme isteğini ya da seyahat etme ve yabancılarla iletişim kurma korkusunu gösterir. İkinci durum söz konusu olduğunda, kişi sosyal anlamda takdir görmeye, terfi ya da ödüllere ihtiyaç duyar.

Oğlak burcunda Kara Ay

Kara Ay Oğlak burcunda olduğu zaman kişi üzerinde baba imgesi büyük etkilere sahiptir. Kişi ya babaya hayranlık besler ve itaat eder ya da aşırı otoriter babadan korkar ve nefret eder. İnsanlardan pek hoşlanmadığı için kişi hem bağımsız hem de özgür hissetmeye ihtiyaç duyar.

Kova burcunda Kara Ay

Bu durumda arkadaşlarla karmaşık ilişkiler söz konusudur. Kişinin ya çok az arkadaşı vardır ya da aksine çok fazladır ama bu ilişkilerin tamamı yüzeyseldir. Ayrıca asla unutamayacakları bir ihanete de maruz kalabilirler. 

Balık burcunda Kara Ay

Bu durumda duygular kişiyi adeta ele geçirir. Bu sebeple de gerçeklik ve hayal dünyası arasında kaybolma riski taşır. Zihinsel karmaşıklıkların yanı sıra boşluğa yönelik korku da besleyebilir. Kişi metafizik sorgulamalara da meyillidir. Bu yüzden de sahte cennetlerin büyüsüne kapılabilir. Bu durum sonucunda kendini güvenceye almak için abartılı bir disiplin içine de girebilir. 

Astrolojik evlerde Kara Ay


1. Evde Kara Ay

Bu durumda kişi oldukça bağımsızdır. Baskın çıkmaya, mücadele etmeye ihtiyaç duyar. Doğal olarak diğer insanlara karşı üstün bir tavır sergiler.

➡ 1. Ev yükselen burcun evidir. Yükselen burcumu nasıl hesaplarım?

2. Evde Kara Ay

Bu durumda kişi finansal anlamda oldukça açgözlüdür. Nesnelere ya da kişilere sahip olmak ister. Bu kişiler için en büyük risk sonuçları ağır olan maddi bir sınav vermek ve hayatını sürekli bir şeylerin eksikliğini çekerek yaşamaktan geçer. 

3. Evde Kara Ay

Kişi kelime oyunlarına ve kara mizaha bayılır. Dil ve eğitim konusu bu kişiler için epey muğlaktır. Ya takıntılıdır, ya da onları tamamen reddeder.

4. Evde Kara Ay

Bu durumda bir çocukluk travması oldukça öne çıkar. Ebeveynlerin yitirilmesi ya da terk edilme motifi söz konusu olabilir. Kişi ailesi ve kökleri konusunda yoksunluk çekebilir. Kimliğini inşa edebilmesi için yeterince sağlam bir zemine sahip değildir. Yine ailesi ve kökeni onun için bir utanç konusu olabilir. Kişi göç etmek ya da sürgün hayatı sürmek zorunda kalabilir. 

5. Evde Kara Ay

Bu durumda aşk hayatıyla ilgili büyük sorunlar söz konusu olabilir. Kişi genelde karşısındakine layık olmamaktan korkar ve duygularını görmezden gelir. Aşkın tehlikeli olduğunu düşünür. Ayıca özsevgi eksikliği de diğer insanlarla kurduğu ilişkileri etkiler. Aile söz konusu olduğunda ise çocuk doğurma meselesine oldukça mesafeli yaklaşabilir. 

6. Evde Kara Ay

Bu kombinasyonda hastalık korkusu oldukça belirgindir. Genelde bu kişiler fiziksel görünümlerine takıntılıdır ve estetik cerrahiye meraklılardır. Gündelik yaşamlarında kendilerini sınırlayıp alışkanlıklarına bağımlı kalırlar. Buna karşılık belirli bir alanda ustalık kazanmaları da olasıdır. 

7. Evde Kara Ay

Bu durumda kişi mutlu olmak için işbirliğine, ortaklığa ve birlikteliğe ihtiyaç duyar. Ayrıca diğer insanlarla kurduğu ilişkilerde oldukça nettir ve büyük beklentiler içerisindedir. Danışmanlıkla ilgili mesleklere yönelik becerisi oldukça belirgindir.

8. Evde Kara Ay

Bu durumda bilinçdışı önemli bir role sahiptir. Kişi, zihinsel dengesini bozan, korkular ve güçlü kaygılar yaratan geçmişteki bir travmanın izlerini taşır. Ayrıca güçlü cinsel dürtülerin ve fantezilerin yanı sıra kişi insanları anlama ve önseziler konusunda oldukça yeteneklidir.

9. Evde Kara Ay

Bu kombinasyonda kişi kolaylıkla ahlaki bir prensibe, bir felsefeye ya da yaşadığı toplumda yaygın olmayan bir dine bağlanabilir. Dolayısıyla farklı bir düşünce biçimi doğrultusunda azınlığın peşinden gitmekten çekinmez.

10. Evde Kara Ay

Bu durumda kişi kariyerine yönelik yoğun bir hırsa sahiptir. Ama başarısız olma korkusu da epey güçlüdür ve bu sebeple de kısa sürede hedeflerinden vazgeçebilir. Hiyerarşi ve otoriteyle sık sık sorun yaşar ve toplum tarafından dışlanabilir. 

11. Evde Kara Ay

Bu kombinasyonda kişi öncü, yenilikçi ve modern mesleklere ilgili duyar. İçinde bulunduğu grubun daima arkasında durur ama bazı durumlarda da diğer insanlar tarafından dışlanabilir.

12. Evde Kara Ay

Bu durumda kişi evrenle, görünmez ve öte dünyayla bağlantılı olduğunu hisseder. Ruhani dünyaya, ezoterizme ilgi oldukça öne plandadır. Kişi ayrıca kendini sanat yönüyle de ifade etmeye eğilimlidir.

Daha fazlası için: 

Find similar articles on this topic :

Burç yorumlarınız e-posta kutunuza gelsin!

Son Yazılarımız

24 Şubat Başak Dolunayı: Daha iyisini yapma fırsatı

Bu ay Dolunay 24 Şubat Cumartesi günü Başak burcunda gerçekleşecek. Bizi yaşamımızla ilgili sorumluluk almaya davet eden bu Dolunay'In etkisi altında benliğimizi dürüstçe gözden geçirmeye ve kendimizle ilgili neleri iyileştirebileceğimizi anlamaya çalışacağız.

Kova Burcunun Özellikleri

20 Ocak ve 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova bağımsızlığına düşkün bir burçtur. Ait olduğu çevreden ve prensiplerden ayrışıp başka bir yolda ilerlemek ister. Kendi değer yargılarını belirlemeyi tercih eden Kova, düşünme ve harekete geçme özgürlüğünü ortaya koymak için çabalar. Özgün, yenilikçi, meraklı ve değişken bu burç her duruma uyum sağlamayı başarabilir. Kova burcunun astrolojik portresini keşfetmeye hazır mısınız?

2024 Ay Takvimi

Bizi çoğu zaman uykusuz bıraksa da Dolunay’ı seyretmek ne kadar da keyiflidir! Bahçe düzenlemek, saç kestirmek, doğumlar ve gerginlikler: Ay’ın evrelerini iyi bilmek size gündelik hayatta önemli kazançlar sağlar. Sizin için hazırladığımız 2022 takvimi sayesinde siz de bu fırsatlardan faydalanın!

Burçların Aşk Uyumu

Aşk ilişkileri her ne kadar karmaşık olsalar da burçların uyumu sayesinde hangi burçlarla iyi geçindiğinizi ve hangilerinden kaçınmanız gerektiğini öğrenmeniz mümkün. İlişkinizin yürüyüp yürümeyeceğini ya da ideal partnerinizin nasıl olması gerektiğini mi merak ediyorsunuz? O zaman burcunuzun diğer burçlarla uyumunu keşfetmenin tam zamanı!

Doğum Haritası Analizi Nasıl Yapılır?

Doğum haritanız kişiliğiniz ve geleceğiniz hakkında her şeyi bir bir ortaya koyar! Doğum haritası analizi sayesinde kendinizi ve çevrenizdekileri daha iyi tanıyarak daha doğru kararlar alabilirsiniz. Astroloji yazılarımız ve doğum haritası analizinizle kişiliğinizin sırlarını keşfedin!

En Sevilen Yazılar

Numeroloji 2024: Sayılardaki Kaderiniz

2024, 8 rakamının yılı olacak. Sonsuzluğu ve gücü temsil eden bu rakam global boyutta bir adalet ve denge arayışına işaret ediyor. Büyük zıtlıkların ortasında, hak ve idealler için verilen büyük mücadele bizi bekleyen yıla damgasını vuracak. Kişisel yıl sayınızı kullanarak, 2024'te sizi nelerin beklediğini keşfedin!

Ay Takvimine Göre Saç Kestirmek: Doğru zamanı seçin!

Birçok kişinin de bildiği gibi Ay bitkilerin büyümesi ve uzamasında büyük bir etkiye sahiptir. Çiftçiler de tohum ekerken bu ilişkiyi dikkate alırlar. Benzer bir şekilde Ay saçlarımızın uzamasında da etkilidir. Saçlarınızın daha gür ve hızlı ya da yavaş uzaması için dikkat etmeniz gereken noktaları keşfedin!

Kuşların Ardındaki Gizli Anlamlar ve Semboller

Eğer kanatları kocaman açılmış bir kartal görmek başarıya işaret ediyorsa, bir kuzgunun bakışına rast gelmek kötü şeylere alamettir! Huzurlu bir şekilde bir o yana bir bu yana uçan ya da yanı başımızda duran kuşlar geleceğimize dair gizemlerle doludur. Onların ötüşlerini dinleyip türlerini tespit ederek bu mesajları anlamak mümkündür. Hayat size neler mi hazırlıyor? Cevaplar gökyüzünde ve bu yazıda!

Koç Burcu Erkeğini Sekiz Adımda Baştan Çıkarın

Koç burcu insanları etkileyen tutkulu ve güçlü bir kişiliğe sahiptir. Ama dikkatli olun. Koç burcu çok çapkındır. Kur yapmayı çok sever ama çabucak da sıkılır... Uzman astrologlarımız Koç burcunu baştan çıkarmanın püf noktalarını bizlerle paylaşıyor!

Burcunuza Dair Her Şey

Geleceğinizi aydınlatın - 📞 (0850) 377 76 51

Aklınıza takılan sorular mı var? Cevaplar bulmakta zorlanıyor musunuz? Falcılarımıza danışarak kesin ve net cevaplar edinebilirsiniz.

Hemen arayın +90 850 377 76 51 Diğer uzmanları keşfedin