Bizi arayın:
0212 900 28 79

Bizi arayın:
0212 900 28 84

Melekler ve Baş Melekler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Melekler bize yardım edebilir mi? Meleklerin İslam'daki yeri nedir? Hangi melekler, hangi görevdedir? Meleklere dair bilmeniz gereken her şey yazımızda.

Melekler Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

İslam dinine göre MeleklerAllah'ın nurdan yaratmış olduğu, onun buyurduklarını gerçekleştirmekle yükümlü varlıklardır. İmanımızın şartlarından biri de Meleklere imandır. Melekler dinimizde bu kadar önemliyken, onlar hakkında çok az şey biliyoruz.

Gelin, bu yazıda meleklerle ilgili bilinmeyenleri keşfedelim! 

 

Geleceğinden Haberlar Var! Hemen Tıkla >

 

Melek Nedir?

Melek kelimesinin Arapça karşılığı “haberci”dir. Yaradandan bize haberler getirmeye yardımcı olan bu varlıkların, kaç tane olduklarını ya da tam olarak görevlerini bilmiyoruz. Fakat Kuran-ı Kerimde ve Hz. Muhammed’in bazı hadislerinde meleklerden detaylı şekilde bahsedilmiştir.

 

Buna göre 4 baş melek vardır:

 

- Cebrail

En büyükmelek olarak bilinir. Peygamberlere vahiyler getirmekle yükümlüdür. Allah'ın buyurduklarını bildirir. Diğer isimleri, 'Cibrîl', 'Rûh-ul-emîn', 'Nâmûs-ı ekber' olarak sıralanabilir.

“O (Kur’an’ı) korkutuculardan olasın diye Rûhulemîn senin kalbine indirmiştir” (eş-Şuarâ 26/193-194).

Bir başka âyette de ona Rûhul- kudüs adı verilmiştir: “…Kur’an’ı Rabbinden hak olarak Rûhulkudüs indirmiştir” (en-Nahl 16/102).

 

- Azrail

Hepimizin de bildiği gibi, Allah’ın verdiği canı, kişinin eceli geldiği zaman almakla yükümlüdür. Bir diğer adı da ölüm meleği anlamına gelen Melekü'l-Mevt idir.

“De ki: Size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz” (es-Secde 32/11).

 

- Mikail

Rızıkları ulaştıran melektir. Aynı zamanda Allah’ın belirlediği şekilde doğa olaylarını düzenler.

 

- İsrafil

Kıyamet günü Sur borusunu çalacak olan melektir. İlk üflediğinde kıyamet kopacak, ikinci sefer ise tekrar diriliş meydana gelecektir.

 

Yaşamınızdaki gizem ortadan kalksın > 

 

Bilmemiz Gereken Diğer Melekler

"Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur." (Nisa 4/136) buyrulmuştur.

Melekler insanlardan farklı yaratılmışlardır. Dinimize göre melekler yemez ve içmezler, cinsiyetleri de bulunmamaktadır.

 

4 büyük melek dışında bilinen diğer melekler de şunlardır:

- Kıramen katibin melekleri: İnsanın sağı ve solunda bulunurlar. Sağdaki melek iyi davranışları, soldaki melek de yapılan her kötü davranışı kaydeder. Hafaza (hafıza) melekleri olarak da bilinir. Kıyamet günü hesap sorulurken bizim için şahitlik yapacaklardır.

“İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarınızı yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın” (Kaf 50/17-18)

- Münker ve Nekir melekleri: İnsanları kabirde ilk sorguya çekmekle yükümlülerdir. Münker ve nekir, bilinmeyen, tanınmayan anlamına gelir, kabirde bizim hiç bilmediğimiz şekilde bize görünecekler ve Rabbin kim ? Peygamberin kim ? Kitabın ne ? gibi sorular yönelteceklerdir.

- Rıdvân: Cennette görevli olan meleklerin başıdır.

- Mâlik: Cehennemde görev yapan meleklerin başındaki melektir.

- Zebaniler: Cehennemdeki işkenceyi yapan meleklerdir. 19 tane oldukları bilinir.

- Hamele-i Arş: Gök kubbeyi taşımakla yükümlü 8 melek. “Arşı yüklenen, bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ile tesbih ederler. O’na iman ederler…” (el-Mü’min 40/7)

- Hazin: Cennet ve cehennemde bekçilik yapmakla görevli melek.

- Mukarrabûn ve İlliyyûn melekleri: Allah'a çok yakın ve onun katında üstün mevkiye sahip melekler.

- Muakkibe:İnsanları korumakla görevli melektir.

 

Hayatınızla ilgili bilinmeyenlere cevap bulun >

 

Melekler Hakkında Daha Fazlası

* Allahü teâlânın emri ile, bütün melekler, Adem'e doğru secde etti. Meleklerin hocası olan Şeytan ise, emri dinlemedi ve secde etmedi. Şeytanın önceki adının Azazil olduğunu biliyoruz, o zamanlar cennetin bekçiliğini yapan meleklerden biriydi. Aynı zamanda tüm meleklerin başı görevindeydi. Gökyüzü ile yeryüzü arasında o hükmediyordu bu sebepten kendisini büyük gördü, egolandı. Ego enerjisi ile şeytan enerjisi de bu sebepten çok benzerdir. Bu durum onu Allaha isyana kadar götürdü ve Allahın rahmetinden uzak kaldı.  

* Melekler nurani ve hayır üzerine yaratılan varlıklardır. Bir yerde ibadet edilirse, Kur'an-ı Kerim okunursa, Allah'ın ismi zikredilirse o meclise melekler gelir. Günah işlenen, içki içilen ve kumar oynanan meclislere ise melekler gelmeyecektir.

*Çeşitli şekillere girebilirler Melekler, Allah’ın emir ve izni ile çeşitli şekillere girebilen varlıklardır. Onlar peygamberler tarafından hem aslî, hem de başka şekilleriyle görülmüşlerdir. Meselâ, Cebrail (aleyhisselam) Hz. Meryem’e bir insan şeklinde görünmüştür. (Meryem, 19/16-17.) Hz. İbrahim’e bir oğul müjdesiyle gelen melekler de, insan şeklinde görünmüşlerdir. Ayrıca Cibrîl hadisi olarak bilinen, -iman, İslâm ve ihsan kavramlarının tanımlarının yapıldığı- rivâyette de belirtildiği gibi, Cebrail sahabiler tarafından insan şeklinde görülmüştür. (Müslim, İman 37) 

 

Sevebileceğiniz diğer yazılar:

 

 

Bize yorum bırakın

CANLI FAL

Türkiye'nin en iyi falcılarına aşk hayatınızla ilgili çıkmazları danışabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin.